Via Maria Mela.
Traversa di via Sant’Ambrogio e via Giovanni Ziri.